Integritetspolicy

Införandet

Vi, Adlegion Ltd, ett företag som är vederbörligen registrerat enligt lagarna i Seychellerna, med registrerat nummer 129263, med säte på Suite 108, Premier Building, Victoria, Mahe, The Republhahahah e åt ic i Seychellerna ("oss", "vi", "vår" eller "företaget"), som verkar under varumärket www.edutrading.com, värdesätter sekretessen och integriteten för din personliga information. Vi har åtagit oss att vidta alla rimliga åtgärder och säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i tillämplig lagstiftning i samband med insamling, behandling och skydd av personuppgifter som vi kan samla in och/eller ta emot från dig från tid till annan.

 

1. Syftet med denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personlig information om dig under och efter det avtalsenliga eller kommersiella förhållandet med oss eller under användningen av denna webbplats, i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Denna sekretesspolicy är en del av våra villkor och ska vara giltig för alla besökare och registrerade användare av vår webbplats och dess tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna dataskyddspolicy när som helst, och vi kommer att meddela dig om vi gör några väsentliga uppdateringar och / eller ändringar.

Vi uppmuntrar dig att läsa denna sekretesspolicy och se till att du förstår och godkänner den innan du fortsätter med ytterligare användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds däri. Om du inte godkänner och accepterar denna sekretesspolicy måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

 

2. Personuppgifter som samlas in och deras användning

2.1. Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte data där identiteten har tagits bort (anonyma data).

2.2. Vi samlar endast in de absolut nödvändiga personuppgifter om dig som krävs för att tillhandahålla vår avtalsenliga skyldighet gentemot dig. När du använder vår webbplats och/eller våra tjänster kan vi därför be dig att förse oss med vissa personuppgifter som bland annat kan innehålla följande:
      - ditt namn och efternamn;
      - din kontaktinformation som din e-postadress och telefonnummer;
      - ditt land och din bostadsadress;
      - din IP-adress (en unik identifierare för din dator eller andra åtkomstenheter och liknande);
      - dina betalningsuppgifter, till exempel kortnummer.

Vi behåller också personuppgifter som ett resultat av din webbplatsanvändning, det vill säga information om hur ofta du besöker vår webbplats och hur du använder den här webbplatsen.

2.3. Vi kommer att behandla de personuppgifter som samlas in för följande ändamål:

      2.3.1. För att uppfylla våra avtalsförpliktelser och förse dig med våra tjänster enligt din begäran.
      2.3.2. För att förbättra vår webbplats och upplevelsekvaliteten hos webbplatsens användare, bland annat statistik om frekvensen av besökare som besöker webbplatsen.

      2.3.3. För att kommunicera med dig på din begäran.
      2.3.4. För att informera dig eller skicka material om våra produkter och tjänster på din begäran.

      2.3.5. För att skicka dig textmeddelanden och/eller e-postkommunikation angående eventuella e-lärande och/eller utbildningskurser med avseende på våra tjänster, på din begäran.

Vi kommer inte att samla in, behandla eller överföra dina personuppgifter för något annat ändamål utan att du har gett ditt föregående samtycke.

2.4. I enlighet med gällande dataskyddslagar har vi en juridisk skyldighet att respektera och skydda all personlig information som vi samlar in från dig och vi kommer att följa en sådan skyldighet. Om inte annat anges i villkoren på denna webbplats, eller om vi inte är skyldiga att följa lagar, förordningar eller domstolsbeslut, vidtar vi alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och vi kommer inte att skicka och / eller överföra någon av dina uppgifter, som samlats in via denna webbplats och all information som samlats in från dig som besökare eller användare av våra tjänster, till någon tredje part.

2.5. All personlig information som kommuniceras till oss hålls inom våra egna register i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

3. Underhålla dina data

3.1. Vi behåller personlig information så länge vi rimligen behöver den för juridiska eller affärsmässiga ändamål. Vid fastställandet av datalagringsperioder tar vi hänsyn till lokala tillämpliga lagar och avtalsförpliktelser. När information inte längre behövs fortsätter vi med destruktionsprocedurer.

 

4. Underlåtenhet att tillhandahålla personlig information

4.1. I vissa tillfällen kommer återkallande eller underlåtenhet att ge ditt samtycke att påverka oss för att fortsätta tillhandahållandet av tjänster.

4.2. Du kan välja att lämna någon eller alla personuppgifter som krävs. Underlåtenhet eller ovilja från din sida att tillhandahålla begärda uppgifter kan dock leda till att tillhandahållandet av tjänster misslyckas.

 

5. Kontroll över din information

5.1. Vi noterar att du, med förbehåll för vissa begränsningar, har nedanstående rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

      5.1.1. Få tillgång till dina personuppgifter: Du kan begära att vi får en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi lagligen behandlar dem. Vi förbehåller oss härmed rätten att ta ut en relevant avgift för att tillhandahålla sådana register över personuppgifter till den person som begär detta, förutom när detta inte är tillåtet enligt relevant lagstiftning.

      5.1.2. Korrigering av våra register: Du kan begära att vi korrigerar alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifterna du lämnar till oss.

      5.1.3. Radering: Du har rätt att begära att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter under vissa omständigheter. Detta gäller när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla den, eller där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (enligt nedan), eller där du tror att vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.

      5.1.4. Invändning mot behandling: Om du inte samtycker till att vi använder dina uppgifter har du rätt att invända.

      5.1.5. Begränsning av behandling: Du kan när som helst begränsa eller avbryta vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) där behandlingen av data är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning av deras användning istället; (c) där du behöver oss för att hålla uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har övergripande legitima skäl att använda dem.

      5.1.6. Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part: På din begäran kan vi förse dig med dina personuppgifter eller tillhandahålla dessa till en tredje part som du har valt. Vi förbehåller oss härmed rätten att ta ut en relevant avgift för att tillhandahålla sådana personuppgifter, förutom när detta inte är tillåtet enligt relevant lagstiftning.

      5.1.7. Återkalla samtycke: Om vi har fått ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt tillstånd.

 

6. Säkerhet

6.1. Personuppgifter behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet och konfidentialitet, inklusive förhindrande av obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter. Vi ska skydda all data från förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande, ändring eller förstörelse. Vi ansvarar inte för olaglig eller obehörig användning av personlig information på grund av missbruk eller felplacering av lösenorden, försumlig eller skadlig användning.

6.2. Vi upprätthåller policyer och förfaranden och har åtgärder på plats för att säkerställa höga skyddsnivåer för personuppgifter som bland annat inkluderar lämpliga begränsningar av behörigheter för tillgång till personlig information, kontroller och övervakning av lagring av data.

6.3. Alla våra anställda och leverantörer är skyldiga att följa vissa integritets- och säkerhetspolicyer och procedurer. När det gäller länkar till webbplatser som kontrolleras eller erbjuds av tredje part som kan visas på denna webbplats, avsäger vi oss härmed allt ansvar för säkerheten och integriteten för någon tredje part eller all information som samlas in av dem. Det rekommenderas att en besökare eller en registrerad användare alltid granskar nämnda leverantörers sekretesspolicy.

 

7. Tredje part och tredje parts länkar

7.1. Observera att i de fall vi får tjänster från tredje part kan sådana tredje parter kräva tillgång till dina personuppgifter. Under dessa omständigheter ska dessa tredje parter vara skyldiga att ingå ett avtal med villkor som inte är mindre stränga än vad som finns i denna sekretesspolicy och att behandla dina personuppgifter enbart i enlighet med våra instruktioner. Du samtycker till att dina personuppgifter lämnas ut till sådana tredje parter för dessa ändamål.

7.2. Tredjepartsföretag som hjälper oss att tillhandahålla tjänster är skyldiga att upprätthålla sekretessen för sådana uppgifter i den utsträckning de tar emot dem och att använda personuppgifterna endast i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster och endast för de ändamål som vi dikterar. Våra tredjepartsleverantörer får inte dela eller använda någon av de personuppgifter vi distribuerar till dem för något annat syfte än deras avtalsenliga skyldighet med oss och med det enda syftet att förse dig med våra tjänster.

7.3. Våra tjänster kan också innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Vi tillhandahåller dessa länkar för din bekvämlighet, men vi granskar, kontrollerar eller övervakar inte integriteten eller annan praxis på webbplatser som drivs av tredje part. Vi är inte ansvariga för utförandet av webbplatser som drivs av tredje part eller för dina affärsförbindelser med dem.

 

8. Användningen av cookies på vår webbplats

8.1. Cookies är mycket små textfiler som lagras på din dator när du besöker vissa webbplatser. Denna webbplats använder cookies för att identifiera din dator, för att skräddarsy din användarupplevelse. Du kan kontrollera och/eller radera cookies när som helst och som du vill direkt från din egen webbläsare eller mobila enhet och förhindra installation. Du kan inaktivera alla cookies som redan är lagrade på din dator, men dessa kan hindra vår webbplats från att fungera korrekt. För ytterligare information om cookies och hur vi samlar in och behandlar cookies kan du hänvisa till vår cookiepolicy, som alltid finns tillgänglig på denna webbplats.

 

9. Ändringar i vår sekretesspolicy

9.1. Vi kan fortsätta från tid till annan med att ändra den nuvarande sekretesspolicyn och i detta avseende föreslår vi att du hänvisar till denna webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

 

10. Kontakta oss

10.1. Om du har några frågor i samband med denna sekretesspolicy, dina personuppgifter som innehas av oss eller andra allmänna frågor i förhållande till företaget eller de tjänster det tillhandahåller, tveka inte att kontakta oss via kontaktuppgifterna på denna webbplats eller via e-post till privacy@edutrading.com.