Polityka Prywatności

Wstęp

Nasza spółka, Adlegion Ltd, spółka należycie zarejestrowana zgodnie z prawem Seszeli, o numerze rejestracyjnym 129263, z siedzibą pod adresem Suite 108, Premier Building, Victoria, Mahe, Republika Seszeli ("my", "nas", "nasz" lub "Spółka"), działająca pod marką www.edutrading.com/pl, cenimy sobie poufność i prywatność Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków i zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującego prawa w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ochrony wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić i/lub otrzymywać od Państwa od czasu do czasu.

 

1. Cel niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe o Państwu podczas i po nawiązaniu z nami relacji umownej lub handlowej lub podczas korzystania z tej strony internetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią naszych Warunków i obowiązuje wszystkich odwiedzających i zarejestrowanych użytkowników naszej strony internetowej i jej usług.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki ochrony danych w dowolnym momencie i powiadomimy Państwa w przypadku dokonania istotnych aktualizacji i/lub zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności i upewnienia się, że ją rozumieją i akceptują, zanim przystąpią Państwo do dalszego korzystania z Witryny i oferowanych w niej usług. Jeśli nie zgadzasz się i nie akceptujesz niniejszej Polityki Prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

 

2. Gromadzone dane osobowe i ich wykorzystanie

2.1. Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

2.2. Będziemy gromadzić tylko absolutnie niezbędne dane osobowe o Tobie, wymagane do spełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie. Dlatego podczas korzystania z naszej strony internetowej i/lub naszych usług możemy poprosić Państwa o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą obejmować między innymi:
      - Twoje Imię i Nazwisko;
      - Twoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu;
      - Twój Kraj i adres zamieszkania;
      - Twój adres IP (unikalny identyfikator Twojego komputera lub innych urządzeń dostępowych i tym podobnych);
      - Twoje dane dotyczące płatności, takie jak numer karty.

Przechowujemy również dane osobowe wynikające z korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, czyli informacje o częstotliwości, z jaką uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej oraz w jaki sposób z niej korzystają.

2.3. Będziemy przetwarzać zebrane dane osobowe w następujących celach:

      2.3.1. Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne i zapewnić Państwu nasze usługi zgodnie z Państwa życzeniem.
      2.3.2. Aby ulepszyć naszą stronę internetową i jakość doświadczeń użytkowników strony, między innymi statystyki dotyczące częstotliwości odwiedzin strony.

      2.3.3. Aby komunikować się z Państwem na Państwa życzenie.
      2.3.4. Informować Państwa lub wysyłać Państwu materiały dotyczące naszych produktów i usług na Państwa życzenie.

      2.3.5. Aby wysyłać wiadomości tekstowe i/lub e-mailowe dotyczące, wszelkich e-lekcji i/lub szkoleń edukacyjnych w odniesieniu do naszych usług, na Państwa życzenie.

Nie będziemy gromadzić, przetwarzać ani przekazywać Państwa danych osobowych w żadnym innym celu bez Państwa uprzedniej zgody.

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy prawny obowiązek szanować i chronić wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie i będziemy przestrzegać tego obowiązku. O ile nie przewidziano inaczej w Warunkach korzystania z tej strony internetowej lub o ile nie jest to wymagane przez prawo, przepisy lub nakaz sądowy, podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i nie będziemy przekazywać i/lub przenosić żadnych Państwa danych, zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej oraz wszelkich danych zebranych od Państwa jako gości lub użytkowników naszych usług, jakimkolwiek stronom trzecim.

2.5. Wszystkie dane osobowe przekazane nam są przechowywane w naszych własnych rejestrach zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

 

3. Utrzymanie danych

3.1. Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to zasadnie wymagane dla celów prawnych lub biznesowych. Określając okresy przechowywania danych, bierzemy pod uwagę lokalne obowiązujące przepisy i zobowiązania umowne. Gdy informacje nie są już potrzebne, przystępujemy do procedur usuwania danych.

 

4. Nieprzekazanie danych osobowych

4.1. W niektórych przypadkach wycofanie lub niepodanie zgody będzie miało wpływ na kontynuację świadczenia usług przez Chartis.

4.2. Mają Państwo wybór co do dostarczenia dowolnych lub wszystkich wymaganych danych osobowych. Jednak brak lub niechęć z Państwa strony do dostarczenia wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.

 

5. Kontrola nad swoimi danymi

5.1. Zaznaczamy, że z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, przysługują Państwu poniższe prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

      5.1.1. Dostęp do swoich danych osobowych: Mogą Państwo zażądać od nas otrzymania kopii danych osobowych da-ta, które przechowujemy na Państwa temat i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. Niniejszym zastrzegamy sobie prawo do pobrania odpowiedniej opłaty za dostarczenie takiego zapisu danych osobowych osobie składającej ponowne żądanie, z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest to dozwolone na mocy odpowiednich przepisów.

      5.1.2. Korekta naszych zapisów: Mogą Państwo zwrócić się do nas o poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Państwa temat, choć może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które Państwo nam przekazują.

      5.1.3. Usunięcie: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia lub usunięcia Państwa danych osobowych. Dotyczy to sytuacji, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali, lub gdy użytkownik skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jak poniżej), lub gdy użytkownik uważa, że mogliśmy przetwarzać jego dane niezgodnie z prawem, lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem lokalnym. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, które zostaną podane do wiadomości użytkownika, w stosownych przypadkach, w momencie składania prośby.

      5.1.4. Sprzeciw wobec przetwarzania: W przypadku, gdy nie zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich danych, masz prawo do wniesienia sprzeciwu.

      5.1.5. Ograniczenie przetwarzania: W każdej chwili możesz ograniczyć lub zawiesić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych personalnych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) jeśli potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są one już nam potrzebne, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń legalnych; lub (d) sprzeciwiłeś się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

      5.1.6. Zażądać przekazania danych osobowych do Państwa lub do strony trzeciej: Na Państwa życzenie możemy przekazać Państwu swoje dane osobowe lub przekazać je wybranej przez Państwa osobie trzeciej. Niniejszym zastrzegamy sobie prawo do pobrania odpowiedniej opłaty za przekazanie takich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których nie pozwalają na to żadne odpowiednie przepisy.

      5.1.7. Odwołanie zgody: Where we have obtained your consent to process your personal data, you may withdraw your permission at any time.

 

6. Bezpieczeństwo

6.1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych lub ich wykorzystaniu. Chronimy wszystkie dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych w wyniku niewłaściwego użycia lub błędnego umieszczenia haseł, zaniedbania lub złośliwego użycia.

6.2. Utrzymujemy polityki i procedury oraz posiadamy środki w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, które obejmują między innymi odpowiednie ograniczenia uprawnień dostępu do danych osobowych, kontrole i monitorowanie przechowywania danych.

6.3. Wszyscy nasi pracownicy i dostawcy są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad i procedur dotyczących prywatności i bezpieczeństwa. W odniesieniu do linków do stron internetowych kontrolowanych lub oferowanych przez strony trzecie, które mogą pojawić się na tej stronie, niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prywatność stron trzecich lub wszelkich informacji przez nie zebranych. Zaleca się, aby odwiedzający lub zarejestrowany użytkownik zawsze zapoznawał się z polityką prywatności wspomnianych dostawców.

 

7. Strony trzecie i linki do stron trzecich

7.1. Należy pamiętać, że w przypadkach, gdy otrzymujemy usługi od stron trzecich, takie strony trzecie mogą wymagać dostępu do Państwa danych osobowych. W takich okolicznościach te strony trzecie będą zobowiązane do zawarcia umowy na warunkach nie mniej rygorystycznych niż te zawarte w niniejszej Polityce Prywatności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych takim stronom trzecim w tych celach.

7.2. Firmy zewnętrzne, które pomagają nam w świadczeniu usług, są zobowiązane do zachowania poufności takich danych w zakresie, w jakim je otrzymują, oraz do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w trakcie świadczenia takich usług i tylko w celach przez nas podyktowanych. Nasi dostawcy zewnętrzni nie mogą udostępniać ani wykorzystywać żadnych danych osobowych, które im przekazujemy, w celach innych niż ich zobowiązania umowne z nami i wyłącznie w celu świadczenia Państwu naszych usług.

7.3. Nasze usługi mogą również zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Zapewniamy te linki dla Twojej wygody, ale nie przeglądamy, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy prywatności ani innych praktyk stosowanych na stronach internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za działanie stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie ani za Twoje kontakty biznesowe z nimi.

 

8. Stosowanie Cookies na naszej stronie internetowej

8.1. Pliki Cookies to bardzo małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Ta strona internetowa używa plików cookie do identyfikacji komputera użytkownika, aby dostosować go do swoich potrzeb. Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie i według własnego uznania bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego i zapobiegać ich instalacji. Możesz wyłączyć wszelkie pliki cookie już przechowywane na Twoim komputerze, ale mogą one uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookies oraz sposobu ich gromadzenia i przetwarzania przez nas, mogą Państwo zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookies, która jest zawsze dostępna na tej stronie internetowej.

 

9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

9.1. Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności i w związku z tym sugerujemy regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco.

 

10. Kontakt z nami

10.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas lub inne ogólne pytania dotyczące Spółki lub świadczonych przez nią usług, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na tej stronie lub pocztą elektroniczną na adres privacy@edutrading.com.